Home / Artikujt / Cyber Siguria: Sa te sigurt jeni?

Cyber Siguria: Sa te sigurt jeni?

VESHTRIM MBI RREGULLORET E SIGURIS

Rregulloret e Siguris se Informacionit duhet te jene te dobishme per secilin qe perdor TI-ne gjate punes se vet, e qe perfundimisht do te thote per secilin ne kuader te shoqeris aksionare. Kjo per arsye se, rregulloret jo vetem qe krijohen dhe mirembahen, por ato gjithashtu duhet te ju komunikohen secilit, te kuptohen mir nga secili, dhe te zbatohen nga secili. Ky Propozim permban nje korniz te mjaftueshme per te kuptuar arsyeshmerin prapa rregulloreve, krijimit te tyre, pranimit dhe zbatimit te tyre. Qellimi eshte qe te ndihmoj KRK qe te operoj ne perputhje me direktivat dhe normat. Per me teper, vlen te theksohet qe kto rregullore jane pjese perberse per ndonje ISO standardizim ne te ardhmen, pra jane ligje qe aplikohen sipas standardeve dhe metodologjive me moderne.

KERCNIMET E SIGURIS SE INFORMACIONIT

Kercnimet e paraqitura ne vazhdim supozohen si me seriozet gjate perdorimit te Teknologjis Informative nje nje kompani ose organizat.

 Virust e infiltruar permes posts elektronike (email-it), shfletimit te ueb-faqeve, nga USB flash disqet, CD-te dhe mediat tjera sikurse tape, shkarkimet e ndryshme si ato FTP.

 Kyqja (autentifikimi) e pa-autorizuar ne kompjuterit permes fjalkalimeve te vjedhura ose thyera, me qellim dashakeq te leximit, fshirjes, largimit apo tjera manipulimit te te dhenave.

 Qasje e pa-autorizuar permes rrjetit ne serveret dhe kompjutert e kompanise.

 Qasje e pa-autorizuar fizike tek servert qe mund te rezultojne ne shkyqjen, demtimin, ose qasjen e shkujdesur ne servert e kompanise.

 Keqperdorimi i te drejtave te perdoruesve dhe keqperdorimi i te drejtave te administratorit.

 Humbja e integritetit te te dhenave.

 Vjedhja e disqeve dhe kasetave (ang. tapes medium per backup).

 Shkyqja e rrymes.

 Goditja e rrufes.

 Humbja e personelit (Loss of personnel) te kualifikuar

 Etj.

Top