Web Development Fundamentals

7 Mars 20224
Students Aged 13+
Trajnim

Kurrikula

1. Introduction to the Web

2. Basic HTML

3. Basic CSS

4. Practice – Creating a web page with HTML, CSS and using bootstrap – e-College project

5. Basic JavaScript

6. Basic PHP

7. MySQL Development

8. PHP & MySQL

9. Practice – Creating a database for the e-College project

10. Practice – Interfacing PHP in the e-College project

11. Practice V – Continuation of project coding

Çmimi:

60 Euro/mo

Afati:

05.04.2024

Orari:

 2 ditë në javë

 

 

15:00-17:00

Shqip, Anglisht dhe Boshnjakisht
The training is designed in modules and is designed to be completed 1 module per day, for a 3-month course, a total of 21 modules. All modules contain practical work.
This training is dedicated to students who are oriented or have knowledge in the field of information technology and want to gain basic knowledge related to web application programming, as well as employees who need to know the work of web programming.
• Sesione të udhëhequra nga instruktori me diskutime ndërvepruese, raste studimore dhe shembuj të botës reale. • Ushtrime praktike dhe simulime për të përforcuar konceptet kryesore. • Vlerësimet para dhe pas trajnimit për të matur rezultatet e të nxënit.
Web Applications Basics of HTML and CSS JavaScript PHP My SQL Project e-College
1. Introduction to the Web 2. Basic HTML 3. Basic CSS 4. Practice - Creating a web page with HTML, CSS and using bootstrap - e-College project 5. Basic JavaScript 6. Basic PHP 7. MySQL Development 8. PHP & MySQL 9. Practice – Creating a database for the e-College project 10. Practice – Interfacing PHP in the e-College project 11. Practice V – Continuation of project coding
Certifikata e Përfundimit Kriteret minimale: 1. Ndjekja e kursit – 80%. 2. Vlerësimi - 20%
Lis Limani